1: Hemma hos Jenny

Fyll i luckorna med de ord och uttryck som saknas. Skriv i de gula fälten.

Falls Du die Anweisung auf Deutsch lesen möchtest, dann gehe mit der Maus auf Klara.

Allt är bara bra
Det var verkligen länge sedan
det är inte klokt
Hej
Hur är det med dig
kom in
många trevliga platser
Välkommen
tre år
så ska jag visa dig till ditt rum
Klara:
Hej Jenny!
Jenny:
Klara! !
!
?
Klara:
.
Jag har ju kört runt lite i Sydsverige och sett . Men nu är det skönt att ha kommit hem till dig. Hur länge sedan är det vi sågs?
Jenny:
Det måste vara sedan nu, tror jag.
Klara:
Ja, vad tiden går.
Jenny:
Men ! Vi kan ju inte stå här ute och frysa!
Ta av dig !

Hemma hos Jenny

Svenska (Ordklass)
Grundform
Tyska

trevliga (adjektiv)

trevlig

nett (Pl.)

skönt (adjektiv)

skön

schön

år (substantiv)

år

Jahr

det är inte klokt

ung. Das ist unfassbar

frysa (verb)

frysa

frieren

ta av sig (verb)

ta av

ablegen/(die Jacke) ausziehen

visa (verb)

visa

zeigen

till (preposition)

nach

ditt (pronomen)

dein

lite (pronomen)

ein bißchen/etwas