Schwedisch Online - Hörverstehen

Module 2, Text 9: Information om Västsverige

Halland

På Sveriges västkust, norr om Skåne ligger landskapet Halland. Halland är ett omtyckt semestermål på grund av långa sandstränder med möjligheter till härliga havsbad.

Den som tycker om att campa har massor av campingplatser längs hela kusten att välja på. Genom närheten till havet har Halland en lång kurorts- och spatradition.

De största städerna i Halland är Halmstad, Varberg, Falkenberg och Laholm. I Tylösand utanför Halmstad hittar man en sju kilometer lång sandstrand och ett berömt kurhotell. Från Halmstad kommer också det i Sverige mycket kända bandet Gyllene tider.

I Varberg finns försvarsanläggningen Varbergs fästning. Här förvaras ett intressant historiskt fynd, nämligen de välbevarade kvarlevorna av en man som levde under andra halvan av trettonhundratalet. Kvarlevorna hittades i Bockstens mosse utanför Varberg 1936 och därför kallas mannen för Bockstensmannen. På Varbergs fästning förvaras också den knapp som man trodde dödade Karl den XII den 30 november 1718.


Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad. Här har man Nordens största hamn vilket har medfört att många stora företag finns här. Kungsportsavenyn är en berömd gata i Göteborg med många restauranger. I ena änden av avenyn finns Götaplatsen med Poseidonstatyn, ett av Göteborgs kännetecken. I staden finns också Liseberg, Nordens största nöjespark. Göteborg är en av mycket få städer i Sverige som har behållit sitt spårvagnsnät. Spårvagnarna har därför blivit ett annat kännetecken för staden.


Västergötland

Västergötland öster om Halland och Bohuslän är mest känt för odlingslandskapet Västgötaslätten som omges av mindre platåberg. Här finns Hornborgasjön som har ett mycket rikt fågelliv. Mest känd är sjön som rastplats för tranor som stannar till här på sina resor norr- och söderut. Vid ett tillfälle 2009 kunde man räkna så många som 18 500 tranor vid sjön samtidigt.

Göteborg är landskapets största stad. Andra viktiga städer är: Borås, känt för sin textilindustri och flera postorderföretag, Trollhättan med sin Saabfabrik och en på senare år växande filmindustri, Trollywood. I Trollhättan finns också Trollhättefallen, ett vattenfall med en fallhöjd på 32 meter. Fallet är mestadels torrlagt och vattnet rinner istället genom två vattenkraftverk, men under Fallens Dagar kan man i juli se vattnet forsa i sin naturliga fåra.

I norr gränsar landskapet till Sveriges största sjö, Vänern. På en ö utanför Lidköping hittar man Läckö slott, ett barockslott från 1600-talet.


Bohuslän

Norr om Göteborg ligger landskapet Bohuslän. Liksom Halland är den känt för sina många badorter men medan Halland är känt för sandstränder, är det klippbad som gäller i Bohuslän.

Fisket har haft historiskt stor betydelse för landskapet och man märker det fortfarande idag genom de utmärkta restaurangerna, till exempel på Smögen. Längs den en kilometer långa bryggan erbjuds det flera möjligheter att prova de läckra smögenräkorna. Från bryggan kan man också göra båtturer ut i den bohusländska skärgården.

I Tanum i Bohuslän finner man flera välbevarade hällristningar från bronsåldern. De är upptagna som världsarv på UNESCOs lista. Den största staden i Bohuslän är Uddevalla.


Dalsland

Dalsland är ett litet landskap väster om Vänern. Mest känt är Dalsland för den vackra natur som finns kring Dalslands kanal och alla de sjöar som den förbinder.

Har du ingen egen båt finns trevliga kanalbåtar som man kan åka med. Den mest kända delen av kanalen är akvedukten i Håverud. Dalslands enda stad är Åmål med knappt 10 000 invånare. Idag förknippar många svenskar stadens namn med en film: Fucking Åmål.


Värmland

Norr om Vänern ligger landskapet Värmland. Naturen här består mest av skog. Historiskt sett har järngruvorna här varit viktiga för ekonomin.

Den svenska författarinnan Selma Lagerlöf kom från Värmland och hennes hem Mårbacka ligger utanför Sunne. Selma Lagerlöf var den första kvinna som fick Nobelpriset (1909) och hon var ledamot av Svenska Akademien.

Den största staden i Värmland är Karlstad och den ligger vid Vänerns norra strand. Från Karlstad kom Gustav Fröding, en annan känd svensk diktare.

Wortliste

Svenska (Ordklass)
Grundform
Tyska
på grund av (preposition)wegen
sandstränder (substantiv)sandstrandSandstrand (Pl.)
möjligheter (substantiv)möjlighetMöglichkeit (Pl.)
havsbad (substantiv)havsbadMeerbad
massor (substantiv)massaeine Menge (Pl.)
längs (preposition)entlang
kusten (substantiv)kustKüste
närheten (substantiv)närhetNähe
tradition (substantiv)traditionTradition
berömt (adjektiv)berömdberühmt
kända (particip)kändbekannt
bandet (substantiv)bandBand (Musik)
försvarsanläggning (substantiv)försvarsanläggningVerteidigungsanlage
fästning (substantiv)fästningFestung
förvaras (verb)förvaraverwahren (Pass. Präs.)
intressant (adjektiv)intressantinteressant
fynd (substantiv)fyndFund
nämligen (adverb)nämlich
välbevarade (adjektiv)välbevaradgut erhalten
kvarlevorna (substantiv)kvarlevaÜberbleibsel/Rest (Pl.)
halvan (substantiv)halvaHälfte
mosse (substantiv)mosseMoor
knapp (substantiv)knappKnopf
dödade (verb)dödatöten (Prät.)
medfört (particip)medfördmit sich bringen
företag (substantiv)företagUnternehmen/Firma
Poseidonstatyn (substantiv)statyPoseidonstatue
kännetecken (substantiv)känneteckenKennzeichen
nöjespark (substantiv)nöjesparkVergnügungspark
spårvagnsnät (substantiv)spårvagnsnätStraßenbahnnetz
öster (adverb)östlich
odlingslandskapet (substantiv)odlingslandskapAnbaugebiet
omges (verb)omgeumgeben (Pass. Präs.)
platåberg (substantiv)platåbergPlattenberg
rikt (adjektiv)rikreich
fågelliv (substantiv)fågellivVogelleben
sjön (substantiv)sjöSee
tranor (substantiv)tranaKranich (Pl.)
stanna till (verb)stanna(da)bleiben/verweilen
resor (substantiv)resaReise (Pl.)
norrut (adverb)nach/in den Norden
söderut (adverb)nach/in den Süden
tillfälle (substantiv)tillfälleGelegenheit
samtidigt (adverb)gleichzeitig
textilindustri (substantiv)textilindustriTextilindustrie
postorderföretag (substantiv)postorderföretagVersandhaus
filmindustri (substantiv)filmindustriFilmindustrie
vattenfall (substantiv)vattenfallWasserfall
mestadels (adverb)größtenteils
torrlagt (particip)torrlägdtrockenlegen
rinner (verb)rinnafließen/rinnen
istället (adverb)stattdessen
forsa (verb)forsaströmen
fåra (substantiv)fåraFurche (hier: Bahn)
liksom (adverb)wie
badorter (substantiv)badortBadeort (Pl.)
klippbad (substantiv)klippbadFelsenbad
fisket (substantiv)fiskeFischfang
märker (verb)märka(be)merken, hier: sehen (Präs.)
utmärkta (adjektiv)utmärktausgezeichnet
till exempelzum Beispiel
bryggan (substantiv)bryggaBrücke/Anlegesteg
räkorna (substantiv)räkaKrabbe (Pl.)
båtturer (substantiv)båtturBootsausflug (Pl.)
hällristnigar (substantiv)hällristningFelszeichnung (Pl.)
bronsåldern (substantiv)bronsålderBronzezeit
väster om (adverb)westlich von
natur (substantiv)naturNatur
kanal (substantiv)kanalKanal
förbinder (verb)förbindaverbinden (Präs.)
knappt (adverb)knapp
förknippar (verb)förknippaverknüpfen (Präs.)
historiskt settgeschichtlich betrachtet
järngruvorna (substantiv)järngruvaEisenbergwerk (Pl.)
viktiga (adjektiv)viktigwichtig
ekonomin (substantiv)ekonomiÖkonomie/Wirtschaft
författarinnan (substantiv)författarinnaSchriftstellerin
hem (substantiv)hemHeim/Zuhause
ledamot (substantiv)ledamotMitglied
annan (pronomen)annanein anderer
diktare (substantiv)diktareSchriftsteller/Dichter