Schwedisch Online - Leseverstehen

Ordlista Module 1, Mapp 1, Text 3: Ett kärleksbrev

ansöka verb ║ansöka║ formellt begära sich bewerben; beantragen

enda adj. ║enda║ ensam i sitt slag einzig

lovar verb ║lova║ ge löfte om; försäkra versprechen

står ut med fras ║stå ut med║ tåla; uthärda aushalten

sötnos subst. ║en sötnos║ smeknamn för någon man tycker om Kosename Süße/r