Modul 1 , Mapp 2 , Uppgift 2b

Handla på båten

Det är viktigt att informera sig om man vill resa till andra länder. Även om man bara reser inom Europa kan det finnas olika lagar och regler som måste följas. Trots att Sverige är medlem i EU är det inte bara fritt fram att ta med sig vad som helst eller hur mycket som helst. Eftersom jag tänkte handla sprit på båten, tyckte jag, att det var bäst att informera sig om villkoren som gäller.

På Tullverkets hemsida hittar man all information som man behöver om man vill resa till Sverige.

Här nedan kommer ett urval av det som jag hittade på nätet.

1. När du kommer som resande från ett annat EU-land till Sverige får du skattefritt ta med dig alkoholhaltiga drycker:
 • om du själv handlat dem
 • om du ska använda dem för ditt eget eller familjens personliga bruk
 • om du personligen transporterar, reser med varorna från det andra EU-landet till Sverige
 • om du har fyllt 20 år

Vid bedömningen av vad som är privat bruk är det syftet med din införsel av varan som är viktigt. Det är inte bara mängden alkohol som är avgörande. Det är tulltjänstemannen på plats som bedömer om det du har med dig kan anses vara för eget bruk. (Har du dokumentation som styrker att din införsel är för privat bruk är det till hjälp vid bedömningen. Några bindande förhandsbesked kan du inte få.)

2. Hund eller katt från ett annat EU-land

Innan hunden eller katten kommer till Sverige ska den:

 • vara ID-märkt (mikrochip eller tatuering). Från den 3 juli 2011 är endast mikrochip godkänd märkningsmetod. Ett djur som är tatuerat före den 3 juli 2011 och har ett pass där detta framgår behöver dock inte märkas om.
 • vara vaccinerad mot rabies¹.
 • ha tagit blodprov för mätning av rabiesantikroppar¹ (titrering). Blodprovet kan tidigast tas 120 dagar efter den sista rabiesvaccinationen.
 • vara avmaskad från dvärgbandmask² (avmaskningen ska vara gjord inom 10 dagar före inresa till Sverige).
 • ha ett sällskapsdjurpass.
 • anmälas till Tullverket vid gränspassage.

Vid gränspassagen ska giltiga handlingar som styrker detta kunna uppvisas för Tullverket.

¹Gäller inte djur från Storbritannien, Irland och Malta vid direktinförsel till Sverige.

²Gäller inte djur från Finland och Åland samt Storbritannien, Irland samt Malta vid direktinförsel till Sverige.

OBS: Andra regler gäller när man inte kommer resande från ett annat EU-land. Dessa och andra informationer kan man läsa om på Tullverkets sida www.tullverket.se

Vad betyder orden? Para ihop orden med rätt beskrivning!

personer som tillhör en organisation, grupp eller förening:

information om ett kommande beslut:

ta medicin för att bli av med mask:

avsikt:

om man t.ex. inte tar allt utan väljer ut ett visst antal:

bland annat hundar och katter anses vara detta:

inte efter:

en sjukdom:

om man medför en vara från ett annat land:

 • innan
 • medlem
 • sällskapsdjur
 • införsel
 • förhandsbesked
 • syfte
 • rabies
 • avmaska
 • urval
Session abgelaufen

Bitte loggen Sie sich bei Bedarf neu ein.