Modul 1 , Mapp 2 , Uppgift 2b

Handla på båten

Det är viktigt att informera sig om man vill resa till andra länder. Även om man bara reser inom Europa kan det finnas olika lagar och regler som måste följas. Trots att Sverige är medlem i EU är det inte bara fritt fram att ta med sig vad som helst eller hur mycket som helst. Eftersom jag tänkte handla sprit på båten, tyckte jag, att det var bäst att informera sig om villkoren som gäller.

På Tullverkets hemsida hittar man all information som man behöver om man vill resa till Sverige.

Här nedan kommer ett urval av det som jag hittade på nätet.

1. När du kommer som resande från ett annat EU-land till Sverige får du skattefritt ta med dig alkoholhaltiga drycker:
 • om du själv handlat dem
 • om du ska använda dem för ditt eget eller familjens personliga bruk
 • om du personligen transporterar, reser med varorna från det andra EU-landet till Sverige
 • om du har fyllt 20 år

Vid bedömningen av vad som är privat bruk är det syftet med din införsel av varan som är viktigt. Det är inte bara mängden alkohol som är avgörande. Det är tulltjänstemannen på plats som bedömer om det du har med dig kan anses vara för eget bruk. (Har du dokumentation som styrker att din införsel är för privat bruk är det till hjälp vid bedömningen. Några bindande förhandsbesked kan du inte få.)

2. Resa med hund eller katt till Sverige

Du som reser med en hund eller katt eller ett annat sällskapsdjur till Sverige från ett annat land ska anmäla den till Tullverket. Reser du från ett annat EU-land finns det två sätt att anmäla: på webben eller vid gränsen. Reser du från ett land utanför EU anmäler du djuret vid gränsen.

Du gör din anmälan genom att välja den röda filen i tullfiltret vid gränspassagen. Där kontaktar du en tulltjänsteman. Detta ska du göra oavsett om du kommer resande till Sverige eller har skickat djuret som fraktgods.

Mer information hittar du på Tullverkets hemsida www.tullverket.se

Vad betyder orden? Para ihop orden med rätt beskrivning!

personer som tillhör en organisation, grupp eller förening:

information om ett kommande beslut:

när man går över en landsgräns:

avsikt:

om man t.ex. inte tar allt utan väljer ut ett visst antal:

bland annat hundar och katter anses vara detta:

enkelriktad och markerad väg:

varor som transporteras:

om man medför en vara från ett annat land:

 • fil
 • medlem
 • sällskapsdjur
 • införsel
 • förhandsbesked
 • syfte
 • fraktgods
 • gränspassage
 • urval