Schwedisch Online - Leseverstehen

Module 1, Mapp 2, Text 3: En stilla flört

avbryts verb ║avbryta║ få att upphöra; stoppa unterbrechen

beger sig verb ║bege sig║ lämna den plats där man befinner sig sich begeben

blygt adj. ║blyg║ osäker i sällskap med andra; generad scheu

blåsten subst. ║en blåst║ stark vind starker Wind

flabbar verb ║flabba║ skratta dumt (vard.) albern lachen

flinar verb ║flina║ le på ett ofint sätt (vard.) grinsen

gapskrattar verb ║gapskratta║ skratta högljutt aus vollem Halse lachen

gegga subst. ║en gegga║ våt blandning (vard.) Matsch

grabbarna subst. ║en grabb║ pojke; ung man (vard.) Junge, Typ (umgangsspr.)

granskar verb ║granska║ noggrant undersöka untersuchen; prüfen

gympadojor subst. ║en gympadoja║ gympaskor (vard.) Turnschuhe; Sneaker

hopfällbart adj. ║hopfällbar║ som man kan vika ihop på ett enkelt sätt zusammenklappbar

illamående adj. ║illamående║ som mår dålig; som måste kräkas jemandem ist schlecht

knuffar verb ║knuffa║ stöta till; ge en knuff stoßen; drängeln

landkrabba subst. ║en landkrabba║ person som inte har vana vid att befinna sig på båtar/ i vatten Landratte

le verb ║le║ dra på munnen; se glad ut lächeln

lutar sig verb ║luta sig║ böja sig; stå snett sich beugen

mustasch subst. ║en mustasch║ hårväxt ovanför överläppen Schnurrbart

nunna subst. ║en nunna║ kvinna som tillhör en klosterorden Nonne

nyfiket adj. ║nyfiken║ vetgirig; intresserad neugierig

nypa subst. ║en nypa║ en liten mängd; lite Prise; kleine Menge

ogenerat adj. ║ogenerad║ utan skam unverschämt, ungeniert

ombord adv. ║ombord║ på ett skepp eller ett flygplan an Bord

parfymångorna subst. ║en parfymånga║ gasmoln av parfym Parfümwolke

pekar verb ║peka║ tyda på; visa med (pek)fingret zeigen

pågår verb ║pågå║ äga rum; hålla på andauern; anhalten

påminner verb ║påminna║ likna; föra tankarna till erinnern an

reling subst. ║en reling║ övre kant av fartygssida Reling; Geländer

runda subst. ║en runda║ promenad som slutar vid utgångspunkten; rundvandring Rundgang

röst subst. ║en röst║ det som hörs när någon talar Stimme

skakar verb ║skaka║ röra snabbt och häftigt; vibrera schütteln

skinnklädda adj. ║skinnklädd║ försedd med kläder av läder in Leder gekleidet

snuset subst. ║ett snus║ finmalen tobak att lägga i munnen Kautabak

spottar verb ║spotta║ stöta något ut ur munnen med luftström spucken

sväljer verb ║svälja║ låta glida ner något genom matstrupen från munnen till magen schlucken

ta reda på fras ║ta reda på║ skaffa sig kunskap om herausfinden

tanken subst. ║en tanke║ föreställning; idé Gedanke

tjuvtjockt adv. ║tjuvtjockt║ mycket dåligt speiübel

trängseln subst. ║en trängsel║ alltför många på ett utrymme Gedränge

vänder sig om verb ║vända sig om║ ändra sin riktning sich umdrehen

yvig adj. ║yvig║ som växer tätt buschig; dicht

äcklig adj. ║äcklig║ som gör att man mår illa eller känner avsky ekelhaft