4: Jennys vänner

Svara på frågorna genom att avsluta den påbörjade frasen. Dra den korrekta lösningen i den gula rutan.

• Var träffas vännerna?

• Hur kommer Klara och Jenny dit?

De tar

• Hur känner Jenny Sofia och Johan?

De är

• Vilken restaurang vill Sofia gå till?

Hon vill gå till

• Varför vill Sofia gå dit?

Hon är

• Vilken restaurang vill Johan gå till?

Han vill gå till

• Vilken restaurang vill Jenny och Klara gå till?

Det

• Var ligger restaurangen?

Den ligger

  • Salladsbaren
  • spelar ingen roll
  • före detta studiekamrater
  • bara en liten bit härifrån
  • Stortorget
  • Stekhuset
  • bussen
  • vegetarian

Jennys vänner

Svenska (Ordklass)
Grundform
Tyska

någonstans (adverb)

irgendwo

det gör ingenting

das macht nichts

före detta

ehemalig

studiekamrater (substantiv)

studiekamrat

Kommilitone (Pl.)

slita sig (verb)

slita sig

sich losreißen

varandra (pronomen)

einander

restaurang (substantiv)

restaurang

Restaurant

riktig (adjektiv)

riktig

richtig

säkert (adjektiv)

säker

sicher

sallad (substantiv)

sallad

Salat

spelar ingen roll

spielt keine Rolle

det kvittar (verb)

kvitta

ist egal (Präs.)

en (liten) bit

ein (kleines) Stück